7.00

Gracz otrzymuję losową parę hodowlanych zwierząt. Możliwe do wylosowania są:

– koń

– krowa

– kura

– owca

– świnia