regulaminy mc-day.pl

Definicje

Mc-Day.pl  – Prywatny serwer gry komputerowej Minecraft udostępniony innym graczom w Internecie.

Cashbill – https://www.cashbill.pl/ Cashbill to strona przez którą realizowane są płatności w naszym sklepie.

Sklep – Strona internetowa umożliwiająca ZAKUP przez KLIENTA USŁUGI za realne pieniądze na serwerze mc-day.pl.

Płatność w sklepie dokonywane przez klienta na rzecz Mc-Day.pl są realizowane za pośrednictwem Cashbill poprzez wybraną metodę płatności.

Gracz/użytkownik – osoba fizyczna lub prawna grająca na serwerach Mc-Day.pl

Klient– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa USŁUGI w SKLEPIE i z tego tytułu dokonuje PŁATNOŚCI.

Rangi – Dodatkowe rangi zawierające dodatkowe ułatwienia na serwerze Mc-Day.pl kupowane za realne pieniądze.

BAN – pozbawienie GRACZA możliwości wejścia na serwer Mc-Day.pl za nieprzestrzeganie regulaminów.

DODATKI – Dodatkowe udogodnienia dla gracza, po zakupie na określony czas, lub na cała edycję

NOWA EDYCJA  – usunięcie, a następnie utworzenie na nowo poszczególnego pod serwera wraz z usunięciem z niego wszystkich przedmiotów/budowli/zawartości ekwipunków oraz rang (VIP/VIP+/SPONSOR)GRACZY

ORGANIZATOR SKLEPU „SURVIVAL 1.17”

Oskar Niedziałek

Stalowa Wola 37-450

Polska

Email kontaktowy: lethalkontakt@gmail.com

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

Informacje Ogólne
 1. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach usług świadczonych przez Mc-Day.pl.
 3. UŻYTKOWNIK, posiadając konto na serwerze Mc-Day.pl, akceptuje warunki regulaminu wewnętrznego serwera Mc-Day.pl.
 4. Reklamacje w związku z działaniem Mc-Day.pl zgłaszać należy poprzez program Discord (serwer https://discord.gg/2xEeSzk7jX)

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

Zasady Świadczenia Usług
 1. Właściciel strony i sklepu oraz firma obsługująca płatności nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.
 2. W przypadku otrzymania BANA klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 3. Wszystkie wirtualne budowle oraz pomysły wykorzystane na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu, kto tworzył tą zawartość, nie przysługują zwroty / rekompensaty.
 4. Usługi VIP, VIP+ oraz SPONSOR po dokonaniu płatności przyznawane są na 14, 30, 90 dni (w zaleznosci, ktora opcje wybierze kupujacy).
 5. Usługi UNBAN oraz XP przyznawane są jednorazowo po zakupieniu.
 6. By usługa mogła być nadana, KLIENT musi posiadać konto na serwerze i wejsc na tryb survival (lub inny, w zależności od sklepu, w którym gracz kupuje usługę).
 7. Czas nadania usługi może potrwać do 24 godzin od momentu kupna.
 8. W przypadku nieotrzymania usługi w wyniku błędu Mc-Day.pl czas na zgłoszenie problemu przez KLIENTA wynosi 30 dni.
 9. Po zakupie uslugi w sklepie, zwrotow nie przyjmujemy.
 10. Reklamacje odnośnie zakupu w sklepie należy zgłosić pod email lethalkontakt@gmail.com.
 11. Czas odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni roboczych.
 12. Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie https://mcday.pl. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., a dla płatności PayPal firma PayPal Inc.
  Administratorem Serwera jest Oskar Niedziałek.
  Administratorem Strony jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, zwany dalej Usługodawcą.
  Płatności
  1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerach minecraft serwisu mc.mc-day.pl
  2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
  3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.
  4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: lethalkontakt@gmail.com.
  5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
  6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
  7. Płatność realizowana jest na poczet Onalain sp. z o. o. Mcday.pl to strona biorąca udział w programie partnerskim Onalain sp. z o. o.
  8. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu mcday.pl
  9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

Regulamin Wewnętrzny Serwera
 • Regulamin Serwera MC-DAY.PL 
   
  1. ROZGRYWKA:
   

  1.1. Zakaz wykorzystywania bugów serwera oraz gry. (BAN)
  (PRZYKŁADY: -Używanie ender perły w celu przeniesienia postaci na serwerze za dany blok/w miejsce niedostępne bądź zablokowane przez serwer. -Podbudowywanie się blokami na wszelkich strefach na spawnie oraz warpach np. PVP Ważne: Bug- Błąd lub niedociągnięcia w grze przez programistów.)
  1.2 Zakaz posiadania cheatów:
  Clientów, wspomagaczy(dopisek na dole), teksturpacków ułatwiających rozgrywkę(również pvp) oraz modyfikacji(modów) innych niż MiniMapa, OptiFine oraz Fullbright(gamma).(BAN)
  1.2.a Za przyznanie się do posiadania cheatów/wspomagaczy (np. na chacie) grozi ban czasowy na okres 2-3tygodni.
  1.3. Zakaz podszywania się pod administracje. (BAN)
  (PRZYKŁADY: -Posiadanie podobnego nicku -Podawanie informacji(niekoniecznie prawdziwych)na temat życia prywatnego.
  1.4. Zakaz działania na szkodę serwera. (BAN)
  (PRZYKŁADY: -np. ataków ddos -wpuszczania botów -lagowania serwera)
  1.5. Zakaz stosowania nienawiści, przemocy oraz nękania (Nawiązując do punktu 1.11 lub 2.8) (BAN-CZASOWY)
  1.5a Przypis na dole.*
  1.6. Zakaz prowokowania zarówno innych graczy jak i Administracji. (MUTE/BAN-CZASOWY)
  1.7. Zakaz stosowania nieodpowiedniego oraz wulgarnego nicku/skina. (KICK/BAN)
  1.7a. Zakaz nadawania wulgarnych lub nieodpowiednich nazw itemów. (BAN-CZASOWY)
  1.8. Zakaz griefowania na serwerze. (BAN-CZASOWY)

  (PRZYKŁADY: -Budowle mające na celu zagrodzenie działki(i nie tylko jej) lub jej oszpecenie. -Ważne: Grief jest to synonim wandalizmu. Celowe zachowanie gracza mające na celu uprzykrzenia gry innym graczom oraz niszczenie terenu)
  1.9. Zakaz tworzenia multikont. (BAN)
  1.9a. Wyjątkiem jest jeśli gracz ma rodzeństwo. Wtedy ten fakt należy bezzwłocznie zgłosić do kogoś z administracji.
  1.10. Zakaz tworzenia obszernych farm powodujących lagi na serwerze. (BAN-CZASOWY)

  (PRZYKŁADY: -Afczarek -Obszernych automatycznych farm -Szybkich i skomplikowanych redstonowych zegarków)
  1.11. Działki na serwerze survival znajdujące się w bezpośredniej okolicy spawnu powinny być zadbane i umożliwiać swobodne przejście w głąb świata.
  1.12 Na serwerze musisz przestrzegać polskiego prawa
  (zakaz propagowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, narodowościowej oraz treści erotycznych).
   

  2. CHAT:
   
  2.1. Zakaz spamowania, pisania Caps Lockiem oraz floodem. (MUTE-CZASOWY):
  (PRZYKŁADY Flood-niepotrzebny ciąg znaków interpunkcyjnych bądź liter w wiadomościach np: -Jeeeeeeeeeeeeeeezuuuuuuuuuuuuuuuuu -nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Spam-Wysyłanie kilku takich samych bądź podobnych wiadomości jedna po drugiej lub w krótkim odstepie czasowym.)
  2.2. Zakaz używania wulgaryzmów. (MUTE-CZASOWY)
  2.3. Zakaz stosowania nienawiści, przemocy oraz nękania
  (Nawiązując do punktu 1.11 lub 2.8) jak i również udzielania fałszywych wskazówek i porad odnośnie rozpoczęcia gry na serwerze. (MUTE-CZASOWY/BAN-CZASOWY)
  2.4. Zakaz reklamowania innych serwerów (BAN)
  (PRZYKŁADY: -podawania ich nazw -adresów IP – stron www – discordów, itp.)
  2.5. Zakaz obrażania Administracji. (MUTE/BAN)
  2.6. Zakaz prowokowania zarówno innych graczy jak i Administracji. (MUTE-CZASOWY/BAN-CZASOWY)
  2.7. Zakaz proszenia administracji o przedmioty z gm1, op, rangi itp. (MUTE-CZASOWY/BAN-CZASOWY)
  2.8. Na serwerze musisz przestrzegać polskiego prawa
  (zakaz propagowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, narodowościowej oraz treści erotycznych).
   
   
   
   
  3. GRAJĄC NA SERWERZE:
   
  3.1. Jesteś zobowiązany do wykonywania poleceń administratora. 3.2. Handlujesz z graczami oraz dodajesz ich do działki na własne ryzyko.
  3.3. Musisz okazywać wzajemny szacunek/netykieta na czacie ogólnym jak i prywatnym (również helpop) w stosunku do graczy.
  3.4. Zgadzasz się na tzw. współdzielenie ekranu Twojego komputera i sprawdzenie plików przez administracje oraz sprawdzania ip przypisanego do konta (gry minecraft i powiązanych z nią folderów, plików itp.) celem sprawdzenia ew. oszustwa, cheatów, modów itp. Wyjście(z serwera bądź rozmowy) podczas wyżej wymienionego sprawdzania gracza oraz jego plików oznacza natychmiastowe zbanowanie konta na danym podserwerze.
  3.5. Jesteś zobowiązany do utrzymywaniu kultury względem administracji.
   
   
  4. ADMINISTRACJA NIE ODPOWIADA ZA:
   
  4.1. Stracone itemy (również w wyniku lagu serwera bądź smierci przez cheatera).
  4.2. Śmierć graczy (również w wyniku lagu serwera bądź zabicia przez cheatera).
  4.3. Wszelkie wymiany z graczami oraz dodawanie ich do działek.
  4.4. Kradzież na niezabezpieczonym terenie.

   
  5. Dodatkowo:
   
  5.1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go, a wejście na serwer oznacza jego akceptacje.
  5.2. Administracja może usuwać budowle wulgarne, lagujące (również te znajdujące się na działkach) i szpecące serwer.
  5.3. Gracz ma 7dni od nadania kary na utworzenie odwołania. Odwołania tworzone po terminie 7 dni zostanie z automatu odrzucone.
  5.4. Administracja może usuwać działki, które zagradzają działki innych graczy (Działka musi być postawiona w odległości nie mniejszej niż 30 kratek).
  5.5. Na serwerze obowiązuje rodo. Wszelkie ujawnianie imion, nazwisk, adresów zamieszkania lub numerów telefonu będzie karane.
  5.6. Administracja ma prawo do karania za czyny nieuwzględnione w regulaminie.
  5.7. Administracja ma prawo do karania za niewykonywanie poleceń.(BAN-CZASOWY)
   


  POJĘCIA:

  *Nękanie – świadome działanie na szkodę gracza lub grupy graczy utrzymujące się od długiego czasu, objawiające się utrudnieniem gry, które graniczy lub wiąże się z trwałym uniemożliwieniem normalnej gry nie mającej znamion i nie będącej częścią naturalnej rywalizacji w grze i może skutkować negatywnym nastawieniem gracza lub grupy do serwera,uszczerbkiem na jego wizerunku i widoczna utratę graczy przez serwer co jest wbrew interesom serwera. Nękanie w tym znaczeniu jest działaniem na szkodę serwera i podlega regulaminowi. “
  Przykłady nękania:
 • Regularne zabijanie tego samego gracza/graczy na działce w niedługich odstępach czasowych jak i przebywanie na terenie działki w celu utrudnienia budowania lub wykonywania innych czynności.
 • Ciągłe najazdy na tych samych graczy w ewentualnym połączeniu z “kampieniem” na działce lub w jej pobliżu
 • Spamowanie działkami, które nie mają żadnego uzasadnienia lub mają pozorne uzasadnienie, a które to mogą utrudniać życie graczowi lub być do tego wykorzystywane.
 • Regularne poniżanie, dyskredytowanie, prowokowanie na czacie lub w jakikolwiek inny sposób tego samego gracza lub grupy graczy
 • Wykorzystywanie komend serwera do spamowania określonymi prośbami np. o teleportację, przyjęcie do gildii
 • • Zabijanie lub wykradanie mobów na działce gracza

  Client:
  Client w znaczeniu program służący do uruchomienia gry Minecraft, który jest przepełniony Wspomagaczami(cheatami)
  Przykłady:
  Aristois, Wolfram, Wurst, Huzuni, Impact, Future, Inertia, Salhack, Ares i inne działające na tej samej zasadzie.

  Wspomagacze:
  Lista jest stale aktualizowana. Niewymienione w niej wspomagacze, które również mogą być szkodliwe według oceny administracji również są zakazane.
  Przykłady:
  • Pokazywanie HP graczy
  • Pokazywanie przedmiotów, ich wytrzymałości oraz enchantów innych graczy
  • Korzystanie z minimapy z funkcją pokazywania lokalizacji graczy w postaci główek/kordów

 

Operatorem serwisu internetowego www.mc-day.pl jest ONALAIN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000854286, REGON 386828375, NIP 9372729819, kapitał zakładowy 10.000zł.

 

Dostawcą serwisu internetowego www.mc-day.pl jest OVH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-30 Wrocław, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220286, REGON 933029040, NIP 899-25-20-556, kapitał zakładowy 50.000zł.