regulaminy mc-day.pl

Definicje

Mc-Day.pl  – Prywatny serwer gry komputerowej Minecraft udostępniony innym graczom w Internecie.

Cashbill – https://www.cashbill.pl/ Cashbill to strona przez którą realizowane są płatności w naszym sklepie.

Sklep – Strona internetowa umożliwiająca ZAKUP przez KLIENTA USŁUGI za realne pieniądze na serwerze mc-day.pl.

Płatność w sklepie dokonywane przez klienta na rzecz Mc-Day.pl są realizowane za pośrednictwem Cashbill poprzez wybraną metodę płatności.

Gracz/użytkownik – osoba fizyczna lub prawna grająca na serwerach Mc-Day.pl

Klient– osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa USŁUGI w SKLEPIE i z tego tytułu dokonuje PŁATNOŚCI.

Rangi – Dodatkowe rangi zawierające dodatkowe ułatwienia na serwerze Mc-Day.pl kupowane za realne pieniądze.

BAN – pozbawienie GRACZA możliwości wejścia na serwer Mc-Day.pl za nieprzestrzeganie regulaminów.

DODATKI – Dodatkowe udogodnienia dla gracza, po zakupie na określony czas, lub na cała edycję

NOWA EDYCJA  – usunięcie, a następnie utworzenie na nowo poszczególnego pod serwera wraz z usunięciem z niego wszystkich przedmiotów/budowli/zawartości ekwipunków oraz rang (VIP/VIP+/SPONSOR)GRACZY

ORGANIZATOR SKLEPU „SURVIVAL 1.17”

Oskar Niedziałek

Stalowa Wola 37-450

Polska

Email kontaktowy: lethalkontakt@gmail.com

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

Informacje Ogólne
 1. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach usług świadczonych przez Mc-Day.pl.
 3. UŻYTKOWNIK, posiadając konto na serwerze Mc-Day.pl, akceptuje warunki regulaminu wewnętrznego serwera Mc-Day.pl.
 4. Reklamacje w związku z działaniem Mc-Day.pl zgłaszać należy poprzez program Discord (serwer https://discord.gg/2xEeSzk7jX)

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

Zasady Świadczenia Usług
 1. Właściciel strony i sklepu oraz firma obsługująca płatności nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.
 2. W przypadku otrzymania BANA klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.
 3. Wszystkie wirtualne budowle oraz pomysły wykorzystane na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu, kto tworzył tą zawartość, nie przysługują zwroty / rekompensaty.
 4. Usługi VIP, VIP+ oraz SPONSOR po dokonaniu płatności przyznawane są na 14, 30, 90 dni (w zaleznosci, ktora opcje wybierze kupujacy).
 5. Usługi UNBAN oraz XP przyznawane są jednorazowo po zakupieniu.
 6. By usługa mogła być nadana, KLIENT musi posiadać konto na serwerze i wejsc na tryb survival (lub inny, w zależności od sklepu, w którym gracz kupuje usługę).
 7. Czas nadania usługi może potrwać do 24 godzin od momentu kupna.
 8. W przypadku nieotrzymania usługi w wyniku błędu Mc-Day.pl czas na zgłoszenie problemu przez KLIENTA wynosi 30 dni.
 9. Po zakupie uslugi w sklepie, zwrotow nie przyjmujemy.
 10. Reklamacje odnośnie zakupu w sklepie należy zgłosić pod email lethalkontakt@gmail.com.
 11. Czas odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni roboczych.
 12. Operator Płatności – firma obsługująca płatności internetowe w serwisie https://mcday.pl. Dla płatności przelewem, płatnością BLIK oraz PaySafeCard jest to firma Cashbill S.A., a dla płatności PayPal firma PayPal Inc.
  Administratorem Serwera jest Oskar Niedziałek.
  Administratorem Strony jest ONALAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, REGON 386828375, NIP 9372729819, zwany dalej Usługodawcą.
  Płatności
  1. Każdy użytkownik może zakupić dodatkowe usługi premium, dzięki którym uzyskuje dodatkowe przedmioty oraz rangi w grze, na serwerach minecraft serwisu mc.mc-day.pl
  2. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą PaySafeCard lub e-przelewu przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Cashbill.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie Cashbill, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do Cashbill w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu Cashbill, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://www.cashbill.pl/kontakt#formularz.
  3. Rozliczenia transakcji usług „premium” za pomocą SMS Premium lub SMS+ przeprowadzane są za pośrednictwem systemu SIMPAY.pl. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności z przyczyn leżących po stronie SIMPAY, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do SIMPAY w trybie i na zasadach określonych regulaminem serwisu SIMPAY, w szczególności złożyć reklamację na stronie internetowej: https://simpay.pl/reklamacje.
  4. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy Użytkownik powinien poinformować o tym fakcie Usługodawcę kierując w tym celu wiadomość na adres e-mail: lethalkontakt@gmail.com.
  5. Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez Użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN.
  6. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż Operator Płatności może z określonych względów rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym lub wstrzymać usługi świadczone na rzecz Usługodawcy, co uniemożliwi Użytkownikom wykup usługi „premium”.
  7. Płatność realizowana jest na poczet Onalain sp. z o. o. Mcday.pl to strona biorąca udział w programie partnerskim Onalain sp. z o. o.
  8. Dokonanie opłaty wiąże się z obowiązkiem podania określonych danych osobowych odpowiedniemu do wybranej metody płatności Operatorowi Płatności lub Usługodawcy, w szczególności takich jak imię, nazwisko, email, nazwa z gry, nazwa z serwisu mcday.pl
  9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że do ceny końcowej usługi premium doliczana jest prowizja Operatora Płatności w zależności od wybranej metody płatności.

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

Regulamin Wewnętrzny Serwera
 1. ROZGRYWKA:

 

1.1. Zakaz wykorzystywania bugów serwera oraz gry. (BAN)

1.2. Zakaz posiadania cheatów, teksturpacków ułatwiających rozgrywkę(również pvp) oraz modyfikacji(modów) innych niż MiniMapa oraz OptiFine.

może uzyskać przewagę nad innymi. (BAN)

1.2.a Za przyznanie się do posiadania cheatów (np. chacie) grozi ban czasowy na okres 2-3 tygodni.

1.3. Zakaz podszywania się pod administracje. (BAN)

1.4. Zakaz działania na szkodę serwera np. ataków ddos, wpuszczania botów. (BAN)

1.5. Zakaz stosowania nienawiści, przemocy oraz nękania. (BAN-CZASOWY)

1.6. Zakaz prowokowania zarówno innych graczy jak i Administracji. (BAN-CZASOWY)

1.7. Zakaz stosowania nieodpowiedniego oraz wulgarnego nicku/skina. (KICK/BAN)

1.17.a Zakaz nadawania wulgarnych lub nieodpowiednich nazw itemów. (BAN-CZASOWY)

1.8. Zakaz griefowania na serwerze. (BAN-CZASOWY)

1.9. Zakaz tworzenia multikont podczas bana (BAN)

1.9.a Wyjątkiem jest jeśli gracz ma rodzeństwo. Wtedy ten fakt należy bezzwłocznie zgłosić do kogoś z administracji. 

1.10. Zakaz tworzenia farm powodujących lagi na serwerze, afczarek, dużych mechanizmów i zegarków z redstona. (BAN)

1.11. Na serwerze musisz przestrzegać polskiego prawa (zakaz propagowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, narodowościowej oraz treści erotycznych).

1.12. Działki na serwerze survival znajujące się w bezpośredniej okolicy spawnu powinny być zadbane i umożliwiać swobodne przejście w głąb świata.

 

 1. CHAT:

 

2.1. Zakaz spamowania, pisania Caps Lockiem oraz floodem. (MUTE-CZASOWY)

2.2. Zakaz używania wulgaryzmów. (MUTE-CZASOWY)

2.3. Zakaz stosowania nienawiści, przemocy oraz nękania. (MUTE-CZASOWY/BAN-CZASOWY)

2.4. Zakaz reklamowania innych serwerów (podawania nazw, adresów IP, stron www, discordów itp). (BAN)

2.5. Zakaz obrażania Administracji (MUTE/BAN)

2.6. Zakaz prowokowania zarówno innych graczy jak i Administracji. (MUTE-CZASOWY/BAN/CZASOWY)

2.7. Zakaz proszenia administracji o przedmioty z gm1 oraz rangę. (MUTE-CZASOWY/BAN-CZASOWY)

2.8. Na serwerze musisz przestrzegać polskiego prawa (zakaz propagowania nazizmu, faszyzmu, komunizmu, nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, narodowościowej oraz treści erotycznych).

 

 1. GRAJĄC NA SERWERZE:

 

3.1. Jesteś zobowiązany do wykonywania poleceń administratora.

3.2. Handlujesz z graczami na własne ryzyko.

3.3. Musisz okazywać wzajemny szacunek/netykieta.

3.4. Zgadzasz się na tzw. współdzielenie ekranu Twojego komputera i sprawdzenie plików przez administracje oraz sprawdzania ip przypisanego do konta (gry minecraft i powiązanych z nią folderów, plików itp.) celem sprawdzenia ew. oszustwa, cheatów, modów itp.

3.5. Jesteś zobowiązany do utrzymywania kultury względem administracji.

 

 1. ADMINISTRACJA NIE ODPOWIADA ZA:

 

4.1. Stracone itemy (również w wyniku lagu serwera).

4.2. Śmierć graczy (również w wyniku lagu serwera).

4.3. Oszustwa miedzy graczami.

4.4. Kradzież na niezabezpieczonym terenie.

 

 1. Dodatkowo:

 

5.1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.

5.2. Administracja może usuwać budowle wulgarne, lagujące i szpecące serwer.

5.3. Administracja może usuwać działki, które zagradzają działki innych graczy.

5.4. Na serwerze obowiązuje rodo.

5.5. Administracja ma prawo do karania za czyny nieuwzględnione w regulaminie.

5.6. Administracja ma prawo do karania za niewykonywanie poleceń. (BAN-CZASOWY)

Wchodząc na serwer Mc-Day.pl oraz korzystając ze sklepu akceptujesz nasz regulamin.

 

Operatorem serwisu internetowego www.mc-day.pl jest ONALAIN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 43-300 Bielsko-Biała, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000854286, REGON 386828375, NIP 9372729819, kapitał zakładowy 10.000zł.

 

Dostawcą serwisu internetowego www.mc-day.pl jest OVH Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karola Miarki 6-10 lok. 3-4, 50-30 Wrocław, Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000220286, REGON 933029040, NIP 899-25-20-556, kapitał zakładowy 50.000zł.